Zur Startseite

Homepage | Privacy | Vragen / Contact | Bedrijfsgegevens   Französische Sprache verwenden Niederländische Sprache verwenden
» Start »
Annuleringsinformatie
Categorieën


Kersenpitten

Product zoeken


iDeal
Frankrijk
Annuleringsinformatie voor consumenten volgens § 13 BGB

Annuleringsrecht:
U kunt uw overeenkomst binnen één maand zonder opgaaf van reden in tekstformaat (bv. brief, fax, e-mail) of door het terugsturen van de waren annuleren. De termijn begint op zijn vroegst met de ontvangst van deze informatie. Als garantie voor de annuleringsperiode is het op tijd terugsturen van de waren of annulering voldoende. De annulering kunt u sturen aan:

Bernfried Warning - Zum Kottland 14- D-46414 Rhede - info@warning24.de - Fax +49 (0)2872/8077096

Herroepingsgevolgen
In geval van een geldige herroeping zijn de ontvangen leveringen en prestaties door beide partijen te retourneren en eventueel vruchtgebruik (b.v. rente) af te geven. Bent u niet of slechts gedeeltelijk in staat om ons de ontvangen levering terug te geven, of alleen in verslechterde toestand, dan moet u ons desnoods schadeloos stellen. Dit geldt niet, als het zich om zaken handelt, die een waardevermindering hebben opgelopen, die uitsluitend terug te voeren is op het controlleren van de zaak - zoals deze b.v. mogelijk geweest zou zijn in een winkel. U kunt overigens de verplichting tot restitutie van de waardevermindering voorkomen, door de zaak niet als een eigenaar in gebruik te nemen, en alles te voorkomen, wat de waarde aantast. Indien is overeengekomen dat u de verzendkosten betaalt en de waarde van de goederen niet hoger is dan 40,00 Euro, zijn de verzendkosten van goederen die als pakket verstuurd kunnen worden voor uw rekening. In het andere geval nemen wij de kosten voor de retourzending over. Goederen die niet per pakket verstuurd kunnen worden worden bij u afgehaald.

Einde van de inlichting betreffende herroepingen.