Zur Startseite

Homepage | Privacy | Vragen / Contact | Bedrijfsgegevens   Französische Sprache verwenden Niederländische Sprache verwenden
» Start » Overeenkomst
Categorieën


Kersenpitten

Product zoeken


iDeal
Frankrijk
Overeenkomst
De presentatie van de artikelen in de online shop is geen wettelijk bindende offerte maar een vrijblijvende online catalogus. Door op de toets "versturen" te klikken plaatst u een bindende bestelling voor de in de winkelmand aanwezige artikelen. De bevestiging van de ontvangst en het aannemen van uw bestelling  per automatische e-mail, vindt meteen na het versturen van uw bestelling plaats. Met deze bevestiging per e-mail is de koopovereenkomst gesloten.
 
De gegevens van de overeenkomst worden bij ons niet opgeslagen. De koper is zelf verantwoordelijk voor het opslaan van de gegevens.
Fouten in de opgegeven bestelling kunt u verbeteren door op de toets "terug" van de browser te klikken en vervolgens de foutieve invoer te verbeteren.
 
Beveiliging van gegevens
Ten behoeve van de afhandeling van de bestelling, slaan we de door u bij de bestelling ingevoerde gegevens op. U verklaart dat u ermee akkoord gaat dat de de van u bekende gegevens voor dit doel worden verwerkt en opgeslagen. Deze instemming kunt u voor de toekomst te allen tijde herroepen.

Annuleringsinformatie voor consumenten volgens § 13 BGB

Annuleringsrecht:
U kunt uw overeenkomst binnen één maand zonder opgaaf van reden in tekstformaat (bv. brief, fax, e-mail) of door het terugsturen van de waren annuleren. De termijn begint op zijn vroegst met de ontvangst van deze informatie. Als garantie voor de annuleringsperiode is het op tijd terugsturen van de waren of annulering voldoende. De annulering kunt u sturen aan:

Bernfried Warning - Zum Kottland 14 - D-46414 Rhede - info@warning24.de - Fax +49 (0)2872/8077069

Herroepingsgevolgen
In geval van een geldige herroeping zijn de ontvangen leveringen en prestaties door beide partijen te retourneren en eventueel vruchtgebruik (b.v. rente) af te geven. Bent u niet of slechts gedeeltelijk in staat om ons de ontvangen levering terug te geven, of alleen in verslechterde toestand, dan moet u ons desnoods schadeloos stellen. Dit geldt niet, als het zich om zaken handelt, die een waardevermindering hebben opgelopen, die uitsluitend terug te voeren is op het controlleren van de zaak - zoals deze b.v. mogelijk geweest zou zijn in een winkel. U kunt overigens de verplichting tot restitutie van de waardevermindering voorkomen, door de zaak niet als een eigenaar in gebruik te nemen, en alles te voorkomen, wat de waarde aantast. Indien is overeengekomen dat u de verzendkosten betaalt en de waarde van de goederen niet hoger is dan 40,00 Euro, zijn de verzendkosten van goederen die als pakket verstuurd kunnen worden voor uw rekening. In het andere geval nemen wij de kosten voor de retourzending over. Goederen die niet per pakket verstuurd kunnen worden worden bij u afgehaald.

Einde van de inlichting betreffende herroepingen.